Oman

Administrative division list

Governorates (Muhafazah)PopulationArea
Ad Dakhiliyah461,199 inhabitants31,900 km²
Ad Dhahirah213,771 inhabitants37,000 km²
Al Batinah North754,169 inhabitants10,000 km²
Al Batinah South417,847 inhabitants2,500 km²
Al Buraimi114,334 inhabitants67,963 km²
Al Wusta45,156 inhabitants79,700 km²
Ash Sharqiyah North279,223 inhabitants18,400 km²
Ash Sharqiyah South312,822 inhabitants18,400 km²
Dhofar457,622 inhabitants99,300 km²
Musandam44,571 inhabitants1,800 km²
Muscat1,459,249 inhabitants3,500 km²